8 thoughts on “(Music)-Asam g Yan kasata Free mp3 download.

  1. Malam yaro Allah y dafa xamuciga d bibiyar wakokinka t kafar sadarwa muma muna yadata dik dan asamu Allah y karo daukaka
    Mun gde allah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *